Cruinnithe /Meetings

Bionn cruinniú againn de ghnáth gach oiche Dé Luain ar a 8:00 in Ionad ÓIge Dónal Ó Liatháin ar Chuil Aodha. Bíonn failte roim cách chuchu - go speisialta aon duinne gur mhaith leo cabhrú linn.

We hold our meetings weekly efvery Monday evening usually at 8:00 in Ionad Óige Dónal Ó Liatháin in Cúil Aodha.  Every and anybody is welcome but especially any one who might wish to help us in our project.